Presentació de Jornada Tècnica i presentació de la societat espanyola per a l'estudi de la violència filioparental (Sevifip) a Barcelona