Presentació de la candidatura ciutadana "Compromís amb Girona"

  • Presentació de la candidatura ciutadana "Compromís amb Girona", u n nou model de candidatura que sintonitzi amb la ciutadania, la mobilitzi i permeti recuperar la credibilitat de les institucions municipals.

    Girona

    Col·legi de Periodistes de Girona, carrer Nou del Teatre 1, 2n 1a, 17004 Girona
    27 març, 2015 (11:00 a 12:00)