Presentació de la Comissió de Gabinets de Comunicació de la demarcació de Girona