PRESENTACIÓ DE LA MEMÒRIA D'ACTUACIONS 2011 DE L'AGÈNCIA CATALANA DE CONSUM A TERRES DE L'EBRE