Presentació de la memòria de l’any 2011 de l’Ajuntament de Girona