PRESENTACIÓ DE LA MOCIÓ QUE PRESENTA INICIATIVA AL PLE ORDINARI DEL MES D'ABRIL DE L'AJUNTAMENT DE TORTOSA