Presentació de la restauració de l'església de Sant Esteve de Marenyà, a la Tallada d'Empordà