PRESENTACIÓ DE LA VIII LLIGA DE MULETES DE LES TERRES DE L'EBRE