PRESENTACIÓ DE LES 1eres JORNADES DE LA DIETA MEDITERRÀNIA