Presentació de les conclusions de l'estudi comparatiu entre els taps de suro actuals i els taps de suro amb més de 2.000 anys