PRESENTACIÓ DE LES MESURES PER A LA MILLORA DE LA COMPETIVITAT DE LA FLOTA DE TRANSPORT DE MERCADERIES PER CARRETERA