Presentació de les propostes de Barcelona en Comú en l'Àmbit de la Comunicació