PRESENTACIÓ DE LES RESPOSTES DEL GOVERN A LES PREGUNTES PARLAMENTÀRIES D'ERC SOBRE LES RETALLADES SANITÀRIES A L'EBRE