Presentació de l'estudi "Dones i homes en els governs locals catalans"