Presentació de l'Informe: "Espanya, el dret a la protesta amenaçat", d'Amnistia Internacional