Presentació de l'Informe Social 2015. Adversitat social i desigualtats: diganosi i alternatives.