Presentació del balanç del primer any de govern de l'Àrea d'Hisenda i Gestió Municipal