PRESENTACIÓ DEL CONGRÉS "ELS JOCS EN LA HISTÒRIA" I DIADA DEL JOC I L'ESPORT TRADICIONALS