PRESENTACIÓ DEL CONSELL DE RELACIONS LABORALS DE CATALUNYA A LES TERRES DE L'EBRE