Presentació del Curs de Formació Bàsica per elaborar plans d'autoprotecció de les activitats i centres d'interès