PRESENTACIÓ DEL LLIBRE "EMBARCATS" PREMI LITERARI VILA D'ASCÓ