PRESENTACIÓ DEL LLIBRE "LA SENYORA AVINYÓ" DE FRANCESCA ALIERN