PRESENTACIÓ DEL LLIBRE "LOS COL.LOQUIS DE LA INSIGNE CIUTAT DE TORTOSA. EDICIÓ CRITICA"