Presentació del número 36 de la "Revista del Baix Empordà"

  • Presentació del número 36 de la "Revista del Baix Empordà"

    Presentació del número 36 de la Revista del Baix Empordà, dedicat al teatre a la comarca.


    La presentació anirà a càrrec dels actors David Galceran i Dani Rebollo, amb la col·laboració de les companyies Dom teatre, Cefeida teatre i Q-Art i acció.

    30 març, 2012-1 gener, 1999