PRESENTACIÓ PÚBLICA DEL PLA ESTRATÈGIC DE LA SÉNIA