PRIMER CONSELL DE FEDERACIÓ DE PSC DE L'EBRE DESPRÉS DEL III CONGRÉS CELEBRAT A SANT JAUME