Primera sessió del curs "Iniciació al guió cinematogràfic"