Primera sessió del curs "Introducció a Wordpress per a periodistes"