Projecció de la pel·lícula “12:08 Al este de Bucarest”