RODA DE PREMSA DE L'ALCALDE DE L'AJUNTAMENT D'AMPOSTA PER EXPLICAR I DOCUMENTAR LA COMPRA DEL LOCAL DEL CENTRE DE REHABILITACIÓ