RODA DE PREMSA DE L'ALCALDE DE TORTOSA FERRAN BEL PER INFORMAR DEL CONTINGUT DEL PLE ORDINARI DEL MES DE MARÇ