RODA DE PREMSA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC A L'AJUNTAMENT DE TORTOSA PER TRACTAR TEMES DEL PLE ORDINARI DEL MES DE MARÇ