RODA DE PREMSA DEL GRUP MUNICIPAL D'INICIATIVA-.ET PER TRACTAR SOBRE ELS PRESSUPOSTOS DE L'AJUNTAMENT DE TORTOSA