RODA DE PREMSA DEL GRUP MUNICIPAL D'INICIATIVA PER INFORMAR DE ELS MOCIONS QUE PRESENTA AL PLE I DE L'AJUNTAMENT DE TORTOSA