RODA DE PREMSA DEL PSC PER TRACTAR SOBRE LA REFORMA DE LA LLEI DE BASES DE RÈGIM LOCAL