RODA DE PREMSA PER INFORMAR DE LA XI ASSEMBLEA GENERAL: PLA HIDROLÒGIC DE L'EBRE