RODA DE PREMSA PER TRACTAR DE LA CONVOCATÒRIA DE LA MANIFESTACIÓ "SI ALS SERVEIS PÚBLICS. NO A LES RETALLADES"