RODA DE PREMSA PER TRACTAR DE LA CONVOCATÒRIA DE LA MANIFESTACIÓ "SI ALS SERVEIS PÚBLICS. NO A LES RETALLADES"

  • RODA DE PREMSA PER TRACTAR DE LA CONVOCATÒRIA DE LA MANIFESTACIÓ "SI ALS SERVEIS PÚBLICS. NO A LES RETALLADES"

    Roda de premsa de representants de la junta del personal docent i sanitari de les Terres de l'Ebre, per tractar sobre la convocatòria de la manifestació "Si als serveis públics. No a les retallades".    25 gener, 2012