Salvador Alsius conversa a Manresa amb Núria Bacardit