Segona sessió - Curs 'Indicadors d’èxit i mètriques en xarxes socials'

  • Segona sessió del CURS ‘Indicadors d’èxit i mètriques en xarxes socials’, 6 hores, imparteix Pilar Yépez.

    L’objectiu del programa és entendre què significa realment cadascuna de les mètriques de mesura de resultats en xarxes socials i aprendre com aplicar-les per disposar d’indicadors de l’èxit d’una estratègia i les seves corresponents accions.

    Lleida

    Col·legi de Periodistes Catalunya - LLEIDA Rambla Ferran, 21 8è 25007 Lleida
    27 febrer, 2016 (10-13 hores)