Segona sessió del curs "Maquetació de material corporatiu amb InDesign"