SESSIÓ DE CLOENDA DEL XXXI CURS DE FORMACIÓ EN CIÈNCIES DE LA SALUT 2011-2012