SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE DIRECCIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ TERRITORIAL DE LA GENERALITAT