SIGNATURA DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE LES SOCIETATS MUSICALS D'AMPOSTA I L'AJUNTAMENT