TAULA-COL.LOQUI SOBRE EL FUTUR DE L'ENERGIA AL TERRITORI