Teatralització de "Nits de Barcelona", de Josep M. Planes