Tradicional esmorzar als escriptors/es, editors/es i llibreters/es de les comarques gironines