VALORACIÓ DE CC OO I UGT DE LA VOTACIÓ AL PLE MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE TORTOSA DE LA MOCIÓ CONTRA LA REFORMA LABORAL