VALORACIÓ DEL PSC D'UN ANY DE GOVERN DE LA GENERALITAT I DEL PROJECTE DE PRESSUPOSTOS PER A L'EXERCICI 2012