• Convocatòria oberta per participar al Concurs de Projectes de Cooperació 2013

  3 juliol, 2013
  Com cada any, el Col·legi de Periodistes destina el 0,7% del seu pressupost ordinari a col·laborar en projectes de cooperació i solidaritat en l’àmbit de la comunicació, que es presenten a través d’aquest concurs.

  Impulsat pel Grup de Periodisme Solidari del Col·legi, aquesta iniciativa es desenvolupa per promoure i impulsar un exercici compromès de la professió periodística, així com per fomentar la sensibilitat pels sectors socials, els territoris i països menys afavorits. Un exercici, en definitiva, que garanteixi que el dret a la informació, del qual els periodistes i les periodistes en som dipositaris, sigui lliure d’estereotips i eviti tota mena d’exclusió social.

  Bases per participar en el concurs:

  Primera: Poden presentar-se al concurs tots els projectes de cooperació i solidaritat relacionats amb la comunicació i/o amb la formació de comunicadors i comunicadores i que s’estiguin duent a terme o es trobin en fase de poder-se començar de forma immediata.

  Segona: Qualsevol persona individual, grup, col·lectiu o entitat sense ànim de lucre pot presentar projectes al concurs. De tota manera el jurat valorarà especialment les garanties de continuïtat i d’èxit que ofereixi la trajectòria dels participants.

  Tercera: El jurat prioritzarà els projectes que treballin en zones de conflicte o bé de marginació social o informativa.

  Quarta: Els projectes presentats hauran de contenir, com a mínim, la següent documentació:

  • Definició, objectius i plantejament global del projecte.

  • Detall de les actuacions que preveu.

  • Llistat d’indicadors pel seguiment i avaluació del projecte.

  • Calendari d’execució.

  • Pressupost d’execució i fórmules de finançament previstes.

  • Si fos el cas, detall d’altres organitzacions i entitats participants.

  En cas necessari el jurat es reserva la facultat de demanar informació complementària.

  Cinquena: Els projectes s’hauran de presentar, com a molt tard, el 30 de Setembre de 2013 a la seu central del Col·legi de Periodistes a Barcelona o a les de les demarcacions de Girona, Tarragona, Lleida i Terres de l’Ebre. Cal lliurar-ne cinc còpies.

  Sisena: El jurat serà nomenat per la Junta de Govern del Col·legi de Periodistes de Catalunya. El presidirà el Degà –o la persona en qui delegui– i en formaran part, també, dos periodistes proposats per el Grup de Periodisme Solidari i dues persones expertes de l’àmbit de la solidaritat i la cooperació. En cas d’empat, la presidència tindrà vot de qualitat.

  Setena: La decisió del jurat, que serà inapel·lable, es donarà a conèixer abans del 15 de desembre del 2013.

  Vuitena: L’import total destinat al projecte guanyador serà de 5.000€, corresponent al pressupost de l’any 2013. Excepcionalment el jurat podrà subdividir aquest import en més d’un projecte i, igualment, el concurs es podrà declarar desert. En aquest darrer cas, el Grup de Periodisme Solidari proposarà a la Junta de Govern del Col·legi una altra destinació de l’import esmentat. L’al·ludida quantitat es lliurarà en dos terminis. Un 60% en el moment de concedir-se i la resta al cap de tres mesos.

  Novena: Els responsables del projecte guanyador signaran amb el Col·legi de Periodistes de Catalunya un conveni específic en el qual s’establiran els diversos compromisos adquirits per ambdues parts. En qualsevol cas, serà el Grup de Periodisme Solidari –per delegació de la Junta de Govern– la que farà el seguiment de la realització del projecte.

  Encara no hi ha comentaris, pots ser el primer

  Deixa el teu comentari

  (If you're a human, don't change the following field)
  Your first name.
  (If you're a human, don't change the following field)
  Your first name.
  (If you're a human, don't change the following field)
  Your first name.