• El Col·legi s'implica en l'abordatge de la violència masclista

  3 juliol, 2013
  El Col·legi de Periodistes ha firmat l'acord de bones voluntats per a l'abordatge de la violència masclista, pel qual participa del desenvolupament de la llei sobre el dret de les dones a eradicar la violència masclista.

  La vicedegana del Col·legi, Neus Bonet, ha signat en nom del degà, Josep Maria Martí, i del president de la Demarcació del CPC a Lleida, Josep Lluís Cadena. L’acord de bones voluntats per part de totes les persones membres de la Mesa Institucional actua com a mostra de treball en xarxa.

  El Col·legi de Periodistes de Catalunya ha firmat a Manresa l'acord de bones voluntats per a l'abordatge de la violència masclista, pel qual participa del desenvolupament de la llei sobre el dret de les dones a eradicar la violència masclista, la Llei 5/2008, del 24 d'abril. La vicedegana del Col·legi, Neus Bonet, ha firmat l'acord en nom del degà, Josep Maria Martí, i del president de la Demarcació del CPC a Lleida, Josep Lluís Cadena. L’acord de bones voluntats per part de totes les persones membres de la Mesa Institucional actua com a mostra de treball en xarxa.

  El passat 16 d’abril de 2008, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, que recull les actuacions que els poders públics catalans han de dur a terme contra aquesta problemàtica per tal d’actuar de manera integral. En el desenvolupament d’aquesta Llei se situa el treball realitzat per l’Institut Català de les Dones (ICD), amb la col·laboració dels diferents departaments de la Generalitat de Catalunya, d’elaboració i consens del Protocol marc per a una intervenció coordinada contra la violència masclista. Aquest ha de constituir el marc per a l’establiment de les noves pràctiques i nivells per a l’abordatge de la violència masclista i incorpora també un model de circuit. Es tracta d’avançar en la implementació d’aquest model a nivell territorial, ja que els diversos territoris han de comptar amb els seus propis itineraris d’atenció per a les dones afectades per aquesta violència, els quals hauran d’estar coordinats en els seus distints nivells: local, comarcal, intercomarcal i autonòmic. La creació i implantació dels Circuits s’està duent a terme de forma progressiva, iniciant-se a les comarques de Terres de l’Ebre durant l’hivern de 2008, extenent-se al Camp de Tarragona la passada tardor, i a les comarques de Lleida i a l’Alt Pirineu i Aran, el mes de maig d’aquest mateix any, i amb la voluntat d’abastar tot el territori català. Per al seu desenvolupament, cal mobilitzar els esforços d’un gran nombre d’institucions i professionals de diversos àmbits. Es compta amb la col·laboració activa d’entitats expertes en qüestions pròpies i específiques vinculades a l’abordatge professional de la violència masclista en diversos territoris (Dones amb Empenta i El Safareig), així com en l’anàlisi, coordinació i aplicació de programes interprofessionals (Spora). Aquestes entitats estan duent a terme una anàlisi de necessitats, guien el desenvolupament dels documents pertinents, imparteixen les formacions necessàries i coordinen els equips interprofessionals que caldrà reunir a partir d’ara. La creació d’aquest circuit comporta el naixement d’una xarxa composada de diversos òrgans de caire tècnic que han de ser reconeguts i regits pel màxim organisme de representació institucional de la Catalunya central, constituït en un òrgan que anomenem Mesa Institucional, atès que el Circuit haurà de comptar amb la implicació activa dels diversos àmbits administratius i institucionals però també, i especialment, del sector professional. La lluita contra aquesta greu problemàtica social i de salut pública requereix de la implicació activa de tots els estrats públics i socials, i de totes les persones que els representen. És en aquest sentit la participació del Col·legi de Periodistes. Consulteu en el document adjunt el projecte inicial de creació del Circuit que actua com a guia de treball.

  Encara no hi ha comentaris, pots ser el primer

  Deixa el teu comentari

  (If you're a human, don't change the following field)
  Your first name.
  (If you're a human, don't change the following field)
  Your first name.
  (If you're a human, don't change the following field)
  Your first name.